Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlar için yetkili merci olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlendirilmiştir

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlendirilmiştir. Sanayi ve Ticaret l Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz arasında personel eğitimi ile devir işlemleri devam etmektedir.


İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.