Kooperatif Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek hususlar...

Kooperatiflerin unvanları belirlenirken kooperatif unvanında bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemelidir. Ayrıca kooperatiflerin unvanlarında özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını çağrıştıran ve üçüncü kişilerde yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette veya hakikate aykırı ilavelerin yapılmaması gerekmektedir.

Kooperatiflerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.