Yapı Kooperatiflerinde Örnek Anasözleşmeler Yeniden Düzenlendi. Yapı Kooperatifleri Yeni Örnek Sözleşmelere Göre Kurulacaktır.

Konut, sanayi sitesi ve toplu işyeri olmak üzere üç türü bulunan yapı kooperatifleri, 35 bini aşkın sayısı ve 1.5 milyon ortağıyla ülkemiz kooperatifçilik sektörünün önemli aktörlerinden biridir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokrasiyi azaltmak ve şeffalığı arttırmak amacıyla tip anasözleşmelerde ve uygulamalarına yön veren mevzuatlarında değişikliğe gitti. Yapılan değişikliklerle:  • Yapı kooperatifleri, artık İl Müdürlüklerine gitmeye gerek kalmaksızın, online olarak “e-Devlet kapısı” üzerinden kurulabilecek,
  • Kooperatif yöneticileri genel kurullarına Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi isteğini kuruma gitmeden “e-Devlet kapısından” yapılabilecek,
  • Bakanlık temsilcilerince tutanaklar ile diğer bilgi ve belgeler e-kooperatif sistemine genel kurul sonrasında işlenecek, böylelikle ortaklar katılamasalar dahi alınan kararlara “e-Devlet kapısıdan” ulaşabilecek,
  • Ortaklar varsa görüş, öneri ve şikayetlerini ıslak imzalı dilekçe yazmadan ve posta işleriyle zaman kaybetmeksizin “e-Devlet kapısından” Bakanlığa bildirebilecek,
  • Noter onaylı taahhüt yerine beyana dayalı işlem tesis edilecek, kuruluş aşamasındaki maddi ve bürokratik külfet azaltılacak,
  • Ortakların ödemelerinin yalnızca banka kanalıyla yapılabilmesi zorunlu hale getirilerek, elden yapılan ödemelerde yaşanan anlaşmazlıklar ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilecektir.